Projectmanagement

Bij gebiedsontwikkeling zijn meerdere partijen betrokken. Als de veelal verschillende belangen van publieke en private partijen in evenwicht met elkaar kunnen worden gebracht is de basis voor een succesvolle gebiedsontwikkeling gelegd.

Projectaanpak
Succesvolle gebiedsontwikkeling vraagt om een professionele projectaanpak. Weten hoe de bestuurlijke en private wereld in elkaar zit. Kiezen voor een heldere werkwijze en een strakke aansturing zorgen ervoor dat mooie plannen realiseerbaar en beheersbaar worden. Niet alleen met sluitende grondexploitaties, maar ook met degelijke contracten. Dat kan alleen met kennis van zaken in alle stadia van een project.