Management / coaching

Interim management en coaching

Bij gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Het aansturen van een organisatie is mensenwerk. Weten waar een organisatie voor staat. Wat zijn de doelen en met welke werkwijze gaan we aan de slag? ‘Zet de juiste persoon op de juiste plek en alles loopt op rolletjes.’ De theorie is eenvoudig, maar de praktijk vaak weerbarstig.

Een frisse blik van buitenaf kan uw organisatie net die stap verder helpen. Een interim manager met kennis van zowel de bestuurlijke als de inhoudelijke kanten van gebiedsontwikkeling zorgt voor stabiliteit in uw organisatie.

Coachen en begeleiden
Soms is het voldoende om uw eigen professionals een extra steuntje in de rug te bieden. Coaching kan een oplossing bieden. Door achter de schermen mee te kijken en te sturen, krijgen uw medewerkers meer grip op het werk.