Een integrale aanpak en goede samenwerking tussen overheid en marktpartijen zijn succesfactoren voor een goede gebiedsontwikkeling.
Daadkrachtige aansturing helpt bij de realisatie van grote en kleine projecten. Extra ondersteuning op het gebied van proces– of projectbegeleiding kan uw organisatie verder op weg helpen.
Laat uw organisatie zich op het gebied van ruimtelijke ordening verder ontwikkelen met goed interim management. Uw medewerkers helpen wij doorgroeien met professionele coaching en begeleiding.
Paul van der Wijk

Ypenburg


204_0442

Project title
Sloop kassen Park Triangel gestart

In de nieuwbouwwijk Park Triangel zijn de voorbereidingen voor het bouwen van woningen begonnen.


Maximabrug

De gemeenteraad van zowel Alphen aan den Rijn als Rijnwoude vergaderden op 29 maart over de Maximabrug.

Projectmanagement
Procesmanagement
Projectmanagement

Bij gebiedsontwikkeling zijn meerdere partijen betrokken. Als de veelal verschillende belangen van publieke en private partijen in evenwicht met elkaar kunnen worden gebracht is de basis voor een succesvolle gebiedsontwikkeling gelegd.

Projectaanpak
Succesvolle gebiedsontwikkeling vraagt om een professionele projectaanpak. Weten hoe de bestuurlijke en private wereld in elkaar zit. Kiezen voor een heldere werkwijze en een strakke aansturing zorgen ervoor dat mooie plannen realiseerbaar en beheersbaar worden. Niet alleen met sluitende grondexploitaties, maar ook met degelijke contracten. Dat kan alleen met kennis van zaken in alle stadia van een project.

Procesmanagement

Het aansturen van een organisatie is mensenwerk. Weten waar een organisatie voor staat. Wat zijn de doelen en met welke werkwijze gaan we aan de slag?

Het duidelijk uitspreken en regelmatig toetsen van gezamenlijke doelstellingen en belangen zijn succesfactoren voor het slagen van een proces.

Werken met respect voor elkaar in een transparante omgeving. Met bezieling aan de slag, op zoek naar integrale oplossingen, rekening houdend met verschillende belangen.