Projectmanagement

Bij gebiedsontwikkeling zijn meerdere partijen betrokken. Als de veelal verschillende belangen van publieke en private partijen in evenwicht met elkaar kunnen worden gebracht is de basis voor een succesvolle gebiedsontwikkeling gelegd. ProjectaanpakSuccesvolle gebiedsontwikkeling vraagt om een professionele projectaanpak. Weten hoe de bestuurlijke en private wereld in elkaar zit. Kiezen voor een heldere werkwijze en een […]

Procesmanagement

Het aansturen van een organisatie is mensenwerk. Weten waar een organisatie voor staat. Wat zijn de doelen en met welke werkwijze gaan we aan de slag? Het duidelijk uitspreken en regelmatig toetsen van gezamenlijke doelstellingen en belangen zijn succesfactoren voor het slagen van een proces. Werken met respect voor elkaar in een transparante omgeving. Met […]

Management & Coaching

Interim management en coaching Bij gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening Het aansturen van een organisatie is mensenwerk. Weten waar een organisatie voor staat. Wat zijn de doelen en met welke werkwijze gaan we aan de slag? ‘Zet de juiste persoon op de juiste plek en alles loopt op rolletjes.’ De theorie is eenvoudig, maar de praktijk […]